Публікації

Захист плодових культур і винограду препаратами "Альфа-Хімгруп"

В процесі сільськогосподарського виробництва людина сформувала штучну екологічну одиницю-агроекосистему. При цьому, вирощуючи високопродуктивні сорти культурних рослин, які в своїй більшості не мають природних захисних функцій, властивих їх диким сородичам, створює достатньо кормових ресурсів для комах-фітофагів. Отримуючи сприятливі умови для розвитку і розмноження, вони знищують або пошкоджують значну частину врожаю.

Все це обумовлює необхідність планового проведення заходів боротьби з шкідниками, як постійно діючого фактору.

Найбільших економічних втрат від шкідників зазнають цукрові буряки, плодові культури і пшениця, на долю яких припадає більше половини потенційних збитків, завданих сільськогоспо-дарській продукції. Середні потенційні втрати врожаю в Україні (8,5% валового збору) перевищують аналогічні показники в багатьох країнах Європи, що обумовлено меншим ступенем захисту, а відповідно більш високим рівнем шкодочинності фітофагів на посівах польових культур і в плодових насадженнях.

Плодові культури найбільш вразливі від впливу шкідників, оскільки багаторічне вирощування на одному місці обумовлює розвиток спеціалізованих фітофагів, які при сприятливому збігу агроекологічних факторів протягом малого проміжку часу спроможні повністю заселити надану територію і привести до значних втрат урожаю.

В Україні плодовим насадженням шкодять понад 100 видів фітофагів, які за відсутності проведення захисних заходів здатні наполовину зменшити врожайність і вихід стандартної продукції.

В усіх районах плодівництва України поширені та найбільш шкодочинні плодожерки, чисельні види попелиць, кліщів та інші шкідники. Практичне економічне значення мають чотири види плодожерок: сливова (Grapholitha Funembrana Tr.), пошкоджує плоди сливи, аличі, персика та абрикоса; східна плодожерка (Grapholitha molesta B.)- карантинний шкідник, живиться плодами та пагонами персика, айви, яблуні, груші, абрикоса, вишні, черешні, сливи та інших розоцвітих; яблунева (Laspeyresia pomonella L.) пошкоджує плоди яблуні, груші, айви, абрикоса, рідше персика та сливи; грушева (Laspeyresia pyrivora) живиться тільки плодами груші.

Із чисельних видів попелиць плодовим насадженням найбільшої шкоди завдають: сливова обпилена (Hyalapterus pruni G.) - на сливі, абрикосі, персику; зелена яблунева (Aphis pomi Deg.) - на яблуні і груші і яблунево.подорожникова (Dysaphis plantaginea Pass.), червоноголова або сіра яблунева (Dysaphis devecta W.) - на яблуні.

Найшкідливішими видами кліщів в період вегетації плодових культур є такі фітофаги: кліщ червоний плодовий (Panony-chusulmi Koch) - на яблуні, сливі, груші, вишні, персику, абрикосі; кліщ глодовий (Tetranychus viennensis Z.) - на яблуні, груші, аличі, черешні, абрикосі, сливі; кліщ звичайний павутинний (Tetranychus urticae K.) - крім плодових, на ягідниках, виноградниках, хмелі, бахчевих, сої, квасолі та інших.

Потрібно пам`ятати, що збитки від рослиноїдних кліщів не завжди являються наслідком відсутності боротьби з ними. Часто невпорядковане і несистемне застосування пестицидів (особливо піретроїдів) обов`язково призводить до виникнення стійких популяцій кліщів, їх безперешкодному розмноженню на фоні хімічних обробітків, згубних для акаріфагів і як результат, до значних втрат урожаю.

Як відомо, сисні види шкідників, до яких належать попелиці і кліщі, не тільки знижують асиміляційну поверхню листя, але, і істотно впливають на закладання бруньок врожаю наступного року.

Крім того, вказані фітофаги є переносниками вірусних хвороб, що особливо актуально у вирощувані якісного садивного матеріалу.

Високу ефективність проти вказаних груп шкідників показали препарати "СуперБізон" і "Командор", які пропонує компанія "Альфа.Хімгруп".

"СуперБізон" - фосфорорганічний інсектоакарицид на основі диметоату, 400 г/л. Завдяки контактно-шлунковій і системній дії препарат застосовується проти широкого спектру шкідників різних класів. Під час застосування СуперБізон швидко поглинається листям, стеблом та корінням і переноситься по всійрослині. Це дає змогу успішно боротись проти сисних мінуючих комах - вони гинуть внаслідок поглинання соку рослин. Контактна дія препарату швидко та ефективно проявляється на комахах, які безпосередньо контактують з робочим розчином, оскільки він добре поглинається покривними тканинами.

Діюча речовина порушує активність холінестерази, що веде до летального розладу гормональної регуляції метаболічних процесів в результаті незворотного зневоднення клітин і тканин в організмах комах.

СуперБізон має швидкий нокаутуючий ефект з подовженою захисною дією проти більше 30 видів небезпечних фітофагів.Завдяки високій ефективності проти сисних вірофорних комах (попелиці, трипси, кліщі, цикади й інші), попереджує поширення вірусних захворювань рослин.

СуперБізон сумісний з більшістю інсектицидів, фунгіцидів, протруйників фунгіцидної дії та мінеральних добрив, за винятком лужних та сірковмісних. Стійкість до високих температур, зниженої вологості повітря обумовлюють широкий інтервал застосування препарату. Навіть у прохолодну погоду препарат активно пересувається всередині рослин (в акропетальному напрямку) і захищає молоді відростки від пошкоджень.

Добре досліджена ефективність інсектоакарициду СуперБізон проти основних шкідників плодових культур і винограду. З метою розширення асортименту інсектицидів для захисту плодових культур від шкідників, лабораторією захисту рослин Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова проведені випробування СуперБізону проти яблуневої плодожерки, листовійок, попелиць і кліщів на плодових культурах і виноградниках.

При нормі витрати 2,0 л/га ефективність дії препарату проти гусениць яблуневої плодожерки становить від 95,9 до 97,6%. Загибель попелиць на насадженнях груші, черешні та персика препарат викликав протягом 24 годин.

Відмічена добра дія СуперБізону на виноградниках півдня України проти найбільш поширених та високо шкодочинних представників родини павутинних кліщів. При нормі витрати 2,0 л/га препарат СуперБізон викликає повну загибель кліщів на винограді.

Крім згаданих культур СуперБізон застосовується на хмелі в боротьбі з хмелевою попелицею і кліщем та на зернових колосових проти комплексу шідників.

Для доповнення і продовження захисної дії від основних шкідників компанія "Альфа.Хімгруп" пропонує інсектицид нового покоління Командор, який з успіхом використовується в антирезистентних програмах захисту.

Командор ефективно контролює широкий спектр гризучих і сисних шкідників на більшості сільськогосподарських культур.

Відома діюча речовина імідаклоприд відноситься до класу хлорнікотинілів, що мають новий механізм дії, до якого відсутня стійкість у комах.

Завдяки тому, що блокується передача нервового імпульсу в організмі шкідників, ефект наступає вже через півгодини після застосування препарату на всіх стадіях розвитку комах.

Командор не втрачає біологічну активність в умовах підвищених температур та значної сонячної інсоляції, коли інсектициди інших класів не діють. Відсутність фітотоксичності препарату дозволяє проводити обробіток в будь-який період вегетації культурної рослини.

Командор прекрасно контролює таких основних шкідників як попелиці, білокрилки, трипси, щитівки, клопи, довгоносики, дротяники, грунтові жуки, листоїди та інші. Завдяки високій системній активності і здатності проникати через кореневу сис тему може використовуватись для ґрунтового внесення і при краплинному зрошенні. В такому випадку він менш токсичний для корисних ентомофагів і бджіл.

За даними Інституту виногра дарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова ефективність дії Командору в нормі витрати 0,2 л/га проти яблуневої плодожерки становить 91,9.98,1%. В даній нормі препарат повністю знищував зелену яблуневу та інші види попелиць на насадженнях груші, черешні, персику.

Інсектицид Командор володіє високою ефективністю проти шкідників виноградної лози.

При однократному обприскуванні виноградників препаратом кількість суцвіть, пошкоджених гусеницями першого покоління гронової листокрутки становила 0,87%, проти 12,7% в контрольному варіанті і гусеницями другого і третього покоління було пошкоджено 2,2.2,3% грон винограду, а в контрольному варіанті без застосування інсектициду 17-19,5% відповідно.

Кожна гривня, вкладена в проведення захисту винограду від гронової листокрутки за допомогою інсектициду Командор при однократному обприскуванні насаджень препаратом окуповується в 2,5 раз.

Дослідження лабораторії захисту рослин ІВІВ ім. В.Є. Таїрова по вивченню біофенології гронової листокрутки та динаміки чисельності кліщів показують, що в період розвитку першого покоління гронової листокрутки кліщі проходять фази інтенсивного заселення листового апарату та різкого наростання їх чисельності.

В цей період для захисту виноградників від гронової листокрутки та кліщів доцільно застосовувати препарати, які володіють інсектоакарицидними властивостями. Це дає змогу значно зменшити обсяги застосування препаратів, здешевити вартість захисних заходів, та зменшити пестицидне навантаження на урожай та довкілля. Вивчення акарицидної активностіКомандору показало, що від застосування препарату в концентрації 0,02% на протязі доби загинуло 55% павутинних кліщів, через 48 годин кількість загиблих кліщів збільшилась до 76%.

Командор також ефективний проти листової філоксери. Дозволено використання препарату на маточниках підщепних сортів винограду проти вказаного шкідника.

Відпрацьовуючи повну технологію захисту винограду, яка ґрунтується на застосуванні власних препаратів, компанія "Альфа-Хімгруп", крім довершених інсектицидів СуперБізон іКомандор, зареєструвала високоефективний фунгіцид - Богатир. Подвійна дія завдяки системному та контактному компонентам дозволяє досягти надійного захисту в критичний період частих дощів. Системна складова поглинається рослиною через 30 хвилин і починає діяти на патогенний об`єкт.

Богатир не змивається дощем після повного висихання обробленої поверхні. Ефективний проти мілдью (95%), чорної плямистості (80%), оїдіуму (85%), сірої та білої гнилей винограду, псевдопереноспорозу хмелю і збудників багатьох хвороб на овочевих культурах.

Застосування системи захисту на основі препаратів компанії "Альфа.Хімгруп" забезпечить одержання високого врожаю сільськогосподарських культур, а також підвищення його якості. При цьому, вартість обробітку буде значно менша, ніж аналогічними препаратами.

Кузьмич Віталій Сергійович
вчений.агроном,
провідний спеціаліст по засобам захисту рослин.

Усі публікації
© 2010 ТОВ «Альфа-Хімгруп»
Создание сайта — Webvision
Адреса:
вул. Предславинська, 28, 9-й пов., Київ, 03150
Електронна пошта: