Актуал, 5л

Діюча речовина: Піриміфос-метил, 500 г/л
Формуляція: Концентрат емульсії
Призначення: Фосфорорганічний інсектицид для знищення широкого спектра шкідників
Тара:

Спосіб застосування і норми витрат

Культура Шкідники Норма витрати
препарату,л/га
Спосіб
обробки
Строк
очікування
Максимальна
кількість обробок
Землі несіль-
ськогоспо-
дарського
призначення
Саранові та
інші шкідливі
види комах, а
також кліщі
1,5–2,0 Обприскування
в період вегетації
30 2
Огірки, то-
мати закри-
того ґрунту
Білокрила,
кліщі, попе-
лиці, трипси,
мінуюча муха,
комарик
3,0–5,0 3 3
Незаванта-
жені склад-
ські примі-
щення
Шкідники
запасів
0,04
мл/м2
Обробка аеро-
зольним способом
(20 мл робочої рі-
дини на м2) експо-
зиція 24 години
Завантаження складів
протягом 2 діб після
закінчення експозиції
1
0,5
мл/м2
Обробка вологим
способом (200 мл
робочої рідини на
м2) експозиція 24
години
Допуск людей та за-
вантаження складів –
після провітрювання
протягом 2 діб після
закінчення експозиції
Зерно продо-
вольче, насін-
нєве, фуражне
16 мл/т Обробка вологим
способом (500 мл
робочої рідини на
1т зерна)
Реалізація зерна на
продовольчі та фу-
ражні цілі – за наяв-
ності залишків препа-
рату не вище МДР, для
приготування дитячого
і дієтичного харчу-
вання – за відсутності
піримифос-метилу
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах
Вишня, че-
решня
Вишнева муха 0,8-1,2
Обприскування в
період вегетації
20 1

50

Персик Східна плодо-
жерка, попе-
лиці
20 2
Баклажани,
перець солод-
кий
Колорадський
жук, попелиці
0,3-1,5
Чорна смородина
Вогнівки,
п’ядуни, пиль-
щикилисто-
війки, галиці та
інші шкідники
1,5 Обприскування до
цвітіння та після
збирання врожаю
-
Суниці, ма-
лина
0,6
Декоративні
культури від-
критого
грунту
Листовійки,
попелиці,
кліщі
0,5-1,5 Обприскування в
період вегетації
20 4
Печериці (субстрат)
Комарики,
мухи
0,5мл/м2 Обприскування
субстрату
25 2

Переваги

• Короткий строк очікування (3 доби), що важливо для тепличних примі-
щень;
• Має тривалий період захисної дії на інертних поверхнях (до 12 місяців),
що важливо при обробці зерносховищ;
• Завдяки швидкому розкладу діючої речовини оброблене зерно можна
використовувати з будь-якою метою практично відразу після обробки;
• Властива контактна, системна та фумігантна дія, завдяки якій можна зни-
щувати шкідників у важкодоступних місцях;

Властивості

Стійкість до високих температур, зниженої вологості повітря обумовлю-
ють широкий інтервал застосування АКТУАЛУ.

Загальні рекомендації

Застосовувати АКТУАЛ при досягненні порогу шкодочинності, або профі-
лактично згідно з прогнозом і циклом розвитку шкідників, чи відразу з по-
явою комах-шкідників. Об’єм робочого розчину повинен бути достатнім
для повного покриття всієї листової поверхні культури. Не допускайте сті-
кання препарату з обробленої поверхні. Потрібно виключити попадання
АКТУАЛУ у продукти харчування і корми.
Не можна випасати худобу на свіжооброблених ділянках без дотримання
періоду очікування. Обробку рекомендується проводити вранці або вве-
чері при температурі повітря +15...+25°C.
Мінімальна концентрація АКТУАЛУ в робочому розчині – 0,1–0,15%. Робо-
чий розчин бакової суміші слід використати в день приготування.

Норма витрати робочої рідини

250–500 л/га.

Авторизація партнерів

© 2010 ТОВ «Альфа-Хімгруп»
Создание сайта — Webvision
Адреса:
вул. Предславинська, 28, 9-й пов., Київ, 03150
Електронна пошта: