Консультації спеціалістів

Альфа-Нано-Гроу – унікальний продукт на основі нанотехнологій

Велике значення для підвищення урожайності рослинної продукції має оптимальне забезпечення сільськогосподарських культур основними елементами живлення. Однак інтенсивне застосування хімічних засобів в землеробстві поряд з підвищенням продуктивності ґрунту неминуче викликає ряд негативних наслідків: погіршення властивостей ґрунту, забруднення навколишнього середовища, зниження якості сільськогосподарської продукції в зв’язку з накопиченням в ній шкідливих для організму людей та тварин сполук. Крім того, виробництво і застосування мінеральних добрив потребує значних затрат праці, енергетичних та матеріальних витрат, що обумовлює необхідність використання товаровиробниками новітніх технологій, зокрема застосування біостимуляторів для обробки насіння та обприскування посівів сільськогосподарських культур.

У відповідь на потреби виробників аграрної продукції, зважаючи на кліматично-екологічні стресові умови при вирощуванні сільськогосподарських культур, на основі нанотехнологій в результаті багаторічних досліджень було розроблено новий продукт –Альфа-Нано-Гроу.

Альфа-Нано-Гроу – це активатор життєвих процесів рослинного організму, який в природний спосіб підвищує енергію, життєву силу та імунітет рослин, значно збільшує врожайність, покращує якість продукції, зменшує вплив на навколишнє середовище, простий і не дорогий у використанні та безпечний для людей і довкілля.

Найбільш важливою характерною особливістю, яка відрізняє Альфа-Нано-Гроу від інших біостимуляторів, є те, що в препараті представлений комплекс необхідних елементів для основних процесів життєдіяльності рослини, які є повністю органічними сполуками, доступними для вживання рослиною. Органічна основа препарату виконує транспортну і енергетичну функцію. Препарат має найвищу очистку і не містить баластних побічних речовин (блокувальних), завдяки чому повністю засвоюється рослиною.

Компоненти препарату Альфа-Нано-Гроу у рослинному організмі входять до складу різноманітних біологічно активних сполук: ферментів (наприклад, Zn — в карбоангідразу, Cu — в поліфенолоксидазу, Mn — в аргиназу, Mo — в ксантиноксидазу). Дія складових препарату Альфа-Нано-Гроу які входять в склад ферментів проявляється головним чином у зміні активності процесів обміну речовин у рослинному організмі. Деякі органічні сполуки впливають на ріст (Mn, Zn, Cu), розмноження (Mn, Cu, Mo), на процеси тканинного диханння і внутрішньоклітинного обміну (Cu, Zn), и т. д.

Принцип дії Альфа-Нано-Гроу. Продуктивність сільськогосподарських культур залежить від ряду факторів, серед яких: доступ до води, температура навколишнього середовища, хімічний склад ґрунту, достатнє освітлення, відсутність бур’янів, хвороб, шкідників тощо. У разі відсутності або неналежного забезпечення будь-якого з означених факторів рослини застосовують комплексні природні захисні механізми, які допомагають їм долати несприятливі умови навколишнього середовища. Таким чином рослини отримують здатність активно виявляти присутність факторів стресу та викликати експресію певних генів, особливо тих, які кодують ключові ферменти феніл-пропаноїдного метаболізму, призводячи до збільшеного виробництва похідних фенілу.

Фенілові структури утворюють різні групи вторинних рослинних метаболітів, активованих різними біотичними та абіотичними типами стресу. Вони беруть участь у багатьох захисних реакціях, зокрема від ультрафіолетових променів спектру Б, хвороб, негативних погодних умов та ін. Такі механізми нівелюють негативний вплив навколишнього середовища та підтримують продуктивність рослин навіть при стресових умовах.

За наявності стресових умов (висока або низька температура, посуха, перезволоження, ультрафіолетове випромінювання тощо) та пасивності компенсаційного (антистресового) механізму розвиток рослини гальмується. У випадку активації цього механізму розвиток сільськогосподарських культур при екстремальних умовах компенсується до рівня розвитку в оптимальних умовах.

Такий принцип ліг в основу розробки препарату Альфа-Нано-Гроу – в силу своїх особливостей він активує антистресовий механізм без негативних наслідків для рослини. При контакті препарату Альфа-Нано-Гроу з насінням чи вегетуючою рослиною відбувається швидкий перехід активних речовин від препарату до рослини. В цьому випадку рослина не витрачає енергію на синтез ферментів та пошук необхідних елементів. Активні органічні сполуки проникають у рослину і включаються у біохімічні процеси, активізують всі фізіологічні процеси, що в подальшому дає рослині певний запас міцності і дозволяє повністю розкрити свій потенціал.

В результаті цього на початкових етапах розвитку рослини відбувається активація всіх її життєво необхідних процесів та збільшення кореневої системи в 3 – 5 разів, що в свою чергу підвищує абсорбцію поживних речовин із землі за рахунок збільшення площі живлення, сприяє приросту вегетативної маси, зростанню коефіцієнта кущення, підвищенню посухостійкості та зимостійкості, а також посиленню витривалості до несприятливих погодних умов, що в кінцевому результаті підвищує кількісні та якісні показники урожаю.

Використання. Альфа-Нано-Гроу застосовують шляхом обробки насіння перед посівом та при позакореневому підживленні. Норма використання для обробки насіння зернових колосових становить 15 мл/т, бобових – 30 мл/т, кукурудзи – 45 мл/т, соняшнику – 60 мл/т, ріпаку – 90 мл/т, картоплі – 20 мл/т. Для овочевих культур – 1 кг насіння слід замочувати в 0,001% розчині препарату (1 мл Альфа-Нано-Гроу на 1 л води) протягом 30 секунд. При листковому підживленні препарат вносять в нормі 30 – 50 мл/га. Застосування Альфа-Нано-Гроу в саду при кореневому підживленні (5 мл на 10 л води) призводить до збільшення кількості листків та квітів, прискорює цвітіння, підвищує стійкість до екологічних небезпек, підсилює життєздатність та силу дерев і покращує смакові якості плодів.

Практичний досвід. Препарат Альфа-Нано-Гроу пройшов випробування нашими фахівцями спільно із співробітниками Інституту землеробства УААН і показав високі результати. При обробці насіння ячменю ярого препаратом Альфа-Нано-Гроу перед посівом в нормі 15 мл/т у господарстві Агропродінвест ПК “Поділля”, що на Вінниччині, незважаючи на дефіцит вологи, який спостерігався протягом вегетаційного періоду 2009 року, врожайність зросла на 30% і становила в середньому 55,6 ц/га (табл. 1).

Табл.1. Ефективність застосування препарату Альфа-Нано-Гроу

на ярому ячмені (Вінницька обл. сорт Скарлет 2009р.)

Варіант

Норма витрати препарату, мл/т

Урожайність, ц/га

Приріст

ц/га

%

Контроль

-

42,8

-

-

Альфа-Нано-Гроу

15

55,6

12,8

30

Використання активатора Альфа-Нано-Гроу у позакореневому підживленні сої на полях СФГ “Глобино-Росія” Полтавської області зумовило приріст насіння сої у 23% (табл. 2), а його застосування на посівах озимої пшениці дало прибавку врожаю у 26%, крім того значно підвищило якісні показники продукції (табл. 3).

Табл. 2. Ефективність застосування препарату Альфа-Нано-Гроу

на посівах сої (Полтавська обл. сорт Аметист 2009р.)

Варіант

Норма витрати препарату, мл/га

Урожайність, ц/га

Приріст

ц/га

%

Контроль

-

23,0

-

-

Альфа-Нано-Гроу

15+30

28,9

5,9

26

Табл. 3. Ефективність застосування препарату Альфа-Нано-Гроу

на посівах озимої пшениці (Полтавська обл. сорт Подолянка 2009р.)

Варіант

Норма витрати препарату, мл/т

Урожай-ність, ц/га

Приріст

Вміст білку, %

Вміст

“сирої” клейковини, %

Маса 1000 зерен,

г

ц/га

%

Контроль

-

43,0

-

-

9,8

19,5

41

Альфа-Нано-Гроу

15+30

54,1

11,8

26

12,0

23,5

46

Застосування препарату на полях ТОВ “Українсько-Голандська Агрокомпанія” (Шосткинський р-н, Сумська область) сприяло отриманню прибавки врожаю насіння люпину вузьколистого у 32%” (табл. 4).

Табл. 4. Ефективність застосування препарату Альфа-Нано-Гроу

на посівах люпину вузьколистого (Сумська обл. сорт Кристал 2009р.)

Варіант

Норма витрати препарату, мл/т

Урожайність, ц/га

Приріст

ц/га

%

Контроль

-

26,1

-

-

Альфа-Нано-Гроу

30

34,3

8,2

32

Висновки. Для отримання високих і стабільних урожаїв сільськогосподарських культур в сучасних умовах необхідним є використання новітнього активатора Альфа-Нано-Гроу. Це дасть можливість культурним рослинам реалізувати свій біологічний потенціал і збільшити їх врожайність на 20 – 30%.

Олександр Марущак

Кандидат сільськогосподарських наук

Керівник відділу агрономії 

Усі консультації
Поставити запитання

Відповіді на популярні питання наших відвідувачів.

© 2010 ТОВ «Альфа-Хімгруп»
Создание сайта — Webvision
Адреса:
вул. Предславинська, 28, 9-й пов., Київ, 03150
Електронна пошта:

Поставити запитання

CAPTCHA