Роденфос - збережіть свій урожай!

Одержання високих врожаїв с/г культур безпосередньо пов'язане з надійним захистом їх від шкодочинних організмів, серед яких мишовидні гризуни мають особливе місце.

Для боротьби з гризунами використовувалось чимало отруйних речовин. Проте небагато з них увійшли в практику дератизації. Причинами цього є перш за все низька їх ефективність, по - друге, від систематичного їх застосування у пацюків виробляється настороженість до окремих отрут, і вони їх не їдять.

Серед сучасних найбільш ефективними отрутами залишаються препарати на основі фосфіду цинку.

Препарат РОДЕНФОС(ТМ) містить 2.5% фосфіду цинку, це готова до застосування приманка для знищення гризунів у польових умовах.

Забезпечує гарантоване (близько 100%) знищення гризунів на полях при низькій ціні та нормі витрати.

РОДЕНФОС застосовують шляхом розкладання в жилі нори гризунів в кількості 3г в нору спеціально підготовленими бригадами працівників під наглядом державної служби захисту рослин. Норма витрати: 1 - 2 кг/га в залежності від заселеності.

Механізм дії: препарат розкладається під впливом кислоти шлункового соку з виділенням фосфористого водню, який викликає отруєння гризунів.

Через 5 днів після розкладання принад визначають ефективність проведення дератизаційних заходів. Для цього на тому ж самому маршруті у другій половині дня притоптують всі нори в колоніях. Через 24 години підраховують кількість відкритих нір на вказаному маршруті. Задовільною для мишей вважається ефективність 70%, доброю - 70 - 85%, відмінною - вище 85%. Якщо ефективність нижча за 50%, дератизаційні роботи повторюють.

Таблички з надписом "ОБЕРЕЖНО, ОТРУТА!" необхідно залишити на обробленому полі не менше 15 днів від дати проведення дератизаційних заходів. Випас худоби на оброблених площах до закінчення вказаного терміну забороняється.

Зберігайте зернові принади "РОДЕНФОС" в спеціалізованих складських приміщеннях для отрутохімікатів та пестицидів у закритій заводській упаковці.

Місткість: мішки по 10 кг.

Виробник: ЗАТ "Альфа-Хімгруп"

ЗУПИНІТЬ НАВАЛУ ГРИЗУНІВ !закрити х