Сонечко - гарантія успішних жнив

Ще зеленіє нива, наливається колос та вже скоро в повітрі буде відчутно запах жнив. Він добре знайомий хліборобам і викликає особливе, ні з чим не зрівнянне почуття тривоги, радості, гордості, єднання з землею та людьми, що працюють на ній.

В період жнив головним завданням є збирання вирощеного врожаю в короткі строки, вчасно і без втрат - бо не те, що в полі, а тільки те, що в коморі може бути гарантом економічної стабільності господарства та дозволить планувати не таку вже й далеку посівну озимих. Та не завжди це можливо. Причинами цього є несвоєчасний посів, полеглість хлібів в результаті використання високих норм мінеральних добрив та загущеності стеблестою без обробки ретардантами; несприятливі агрокліматичні умови, які розтягують період збирання, сприяють росту бур'янів та поширенню хвороб, адже сільськогосподарське виробництво значною мірою залежить від погодних умов; неправильно вибраний строк збирання конкретної культури та інші.

Прикро спостерігати обмолот зернових, коли в бункер комбайна замість сухого чистого зерна потрапляє "каша" - силосна маса, що складається із зерна основної культури та зелених решток ще вегетуючих бур'янів. Вона миттєво гріється і потребує термінової очистки. Перевозимо тони, а на току в результаті маємо жменю зерна та кагати зелені, які зовсім там недоречні. Якщо запізнитись з очисткою, то наслідки можуть бути летальні. В кращому випадку отримаємо неякісний фураж.

А насінне зерно, яке надійшло на тік, негайно необхідно очистити на зерноочисних машинах від сторонніх домішок: залишків соломи, полови, насіння, частин зелених стебел бур'янів та ін. Запізнення з очищенням сприяє зволоженню насіння, розмноженню мікроорганізмів і комірних шкідників, що приводить до самозігрівання насіння і втрати схожості.

В результаті значної забур'яненості посіву або в дощовий період збирання, насіння може мати вологість до 25% і більше, тому зберігати його без доочистки та попереднього просушування не можна. Стан вологості насіння під час зберігання насамперед впливатиме на його якість. За даними Свердловської обласної сільськогосподарської дослідної станції, в насінні з вологістю 24,5% через 15 днів схожість знизилась з 94 до 71%, а через місяць - до 33%. Тільки в насінні з вологістю 13,4-14% добре зберігається схожість.

Отже, якщо ми не змогли виконати всі технологічні вимоги вирощування с/г. культур, чи на заваді стали агрокліматичні умови, єдиний вихід - це десикація.

Його Вам і пропонує компанія "Альфа-Хімгруп".

Новий десикант, який з'явився на ринку України - Сонечко, в.р.к. (дикват, 150 г/л). Це перевірений, досконалий та ефективний препарат, який за умов забур'яненості посівів чи несприятливих погодних умов забезпечить якісне пряме комбайнування будь-якої культури. Економічна ефективність використання препарату може сягати більше 30%. Адже треба врахувати затрати на перевезення з поля із зерном значної кількості зеленої маси, ремонт зернових комбайнів, які не витримують такого обмолоту, доочистку та просушування врожаю, втрати зерна при збиранні, зниження якісних показників, в тому числі і посівних.

Десикацією (від лат. Desiccare - висушувати) називають переджнивне підсушування рослин з метою прискорення достигання і полегшення збирання врожаю, яке особливо ефективне при забур'яненості та за вологої погоди.

Препарат Сонечко, в.р.к. з успіхом використовується, як десикант на посівах соняшнику, гороху, насінниках трав та овочів, льону, сої, пшениці, картоплі та інших культур.

Так, обприскування зернових колосових препаратом зменшує щонайменше вдвічі втрати та підвищує якість зерна за рахунок зменшення його вологості та засміченості.

Важливою операцією в технології вирощування гороху є збирання врожаю. Загальноприйнятим способом збирання є двохфазний, при якому горох спочатку скошують у валки ( при пожовтінні 75% бобів), а потім обмолочують. Однак останнім часом все більшого поширення набуває однофазний спосіб збирання гороху. Пряме комбайнування, порівняно із роздільним збиранням, забезпечує такі переваги: зменшується ризик втрати врожаю та зниження якості зерна у нестійку погоду; економія часу та матеріально-технічних затрат на збирання; зниження втрат врожаю, зумовлених способом збирання - при прямому комбайнуванні втрати зерна в залежності від реальної продуктивності гороху на 1-2 ц/га менші, ніж при роздільному збиранні. Слід відзначити, що у випадках, коли посіви гороху дуже забур'янені або достигають нерівномірно, обробіток десикантом Сонечко, в.р.к. (дикват, 150 г/л) при пожовтінні 75% бобів у нормі 3 л/га забезпечить якісне проведення однофазного збирання.

Все більшого значення в сівозмінах набуває соя. Її збирання також потребує ретельної підготовки. При наявності в посівах сої бур'янів для полегшення збирання використовують десикант Сонечко з нормою витрати до 3 л/га.

Виправдовує також використання препарату з тією ж нормою внесення за 7-10 днів до збирання насінників багаторічних бобових трав, а також перед прямим комбайнуванням забур'яненого ріпаку, особливо в умовах підвищеної вологості.

Варто звернути особливу увагу на використання десиканту Сонечко, в.р.к. на основній олійній культурі - соняшнику.

Соняшник починають збирати в фазі господарської стиглості, коли в його посівах не менше 90% жовто-бурих, бурих і сухих корзинок, а вологість насіння складає 12-14%. Однак така вологість насіння спостерігається досить рідко. Тому, щоб не допустити підвищення вологості насіння в воросі, який містить домішки подрібнених і вологих корзинок, його необхідно терміново просушувати в спеціальних сушарках, що пов'язано з великими затратами праці та коштів. Практичний інтерес у зв'язку з цим має передзбиральне підсушування рослин соняшнику на пні шляхом десикації препаратом Сонечко, в.р.к. через 40-45 днів після повного цвітіння рослин при вологості насіння 30-35%. Витрата 2-3 л /га препарату надасть можливість почати збирання врожаю через 10-15 днів після обробітку, коли вологість насіння знизиться до12-14 %, що на 10 днів раніше звичайних строків. При цьому препарат не має негативного впливу на якість насіння та не змінює його кислотно-жировий склад. За даними Національного медичного університету ім. А. А. Богомольця при проведенні обробітку посівів соняшнику препаратом Сонечко, в.р.к. залишкові кількості діючої речовини диквату вже через 5 діб не перевищували мінімальний допустимий рівень. А в період збирання врожаю залишків диквату в насінні взагалі не було виявлено, як і в олії.

Таким чином, десикант Сонечко, в.р.к. являється високоефективним препаратом швидкої дії, який з успіхом використовується, коли неможливе якісне та своєчасне збирання врожаю.

Рекомендації по застосуванню

Культура, що обробляється Норма витрати, л/га Час обробітку
Соняшник 2,0-3,0 Обприскування у фазі початку побуріння кошика
Горох 2,0-3,0 Обприскування у період
пожовтіння нижніх стручків
за вологості зерна до 45%
Насіннєві посіви овочевих 2,0-3,0 Обприскування у період початку повної стиглості , вологість насіння
до 50%
Цукрові, кормові та столові буряки (насіннєві посіви) 4,0-6,0 Обприскування у період побуріння 30-40% насінників
Люцерна ( насіннєві посіви) 3,0 Обприскування при побурінні
85-90% бобів
Конюшина червона (насінники) 3,0-4,0 Обприскування при побурінні
75-80% голівок


Переваги десиканту Сонечко, в.р.к.(дикват, 150 г/л)

  • Надзвичайно швидка дія препарату та переконливий результат.
  • Збирання врожаю починають на 10 днів раніше звичайних строків.
  • Дає можливість отримати насіння з низькою вологістю.
  • Знищує вегетуючі бур'яни.
  • Не має негативного впливу на якість насіння, не змінює його кислотно-жирового складу.
  • Низькі затрати на проведення десикації.

Десиканти на основі д.р. - дикват дозволені в більшості європейських країн для використання на всіх зернових культурах.

Тож, якщо, не дивлячись ні на які зусилля, не вдалося стримати бур'яни під контролем чи через несприятливі погодні умови необхідно прискорити збирання врожаю, слід використати десикант Сонечко.

Детальні розрахунки показують високу рентабельність цього прийому. Економія затрат на посівах, оброблених препаратом, може досягати 30% і більше. При цьому істотно скорочуються втрати всього біологічного врожаю, зберігаються його високі продовольчі і кормові якості, мінімалізуються затрати праці і коштів, створюються сприятливі умови для одержання високих культур, що будуть вирощуватись після цього попередника.

Десикант Сонечко, в.р.к., як високоефективний препарат швидкої дії, дасть можливість зібрати врожай своєчасно, якісно та в короткі строки, без надмірних втрат при мінімальних затратах фінансових і трудових ресурсів.

Сонечко, в.р.к. - гарантія успішного збирання Вашого врожаю.

Тож, сонячних Вам жнив від компанії "Альфа-Хімгруп"!

Матеріал підготував

Володимир Міщенко,

Вчений-агроном, провідний спеціаліст по засобам захисту рослинзакрити х